Klage til Nav

Mange av oss er ikke helt enige med det offentlige når de fatter vedtak som ikke er til vår fordel. Jeg tenker i første omgang på Nav, men også andre institusjoner, som Skatteetaten.

Jeg hjelper med:

  • klage på vedtak fra Nav
  • søknad om endring av likning
  • søknad om ettergivelse av restskatt
  • informasjonsbrev til kreditorer om betalingsproblemer
  • andre «klagebrev» til det offentlige eller private

Nav

En del av vedtakene fra Nav er fattet etter strenge regler og det er forholdsvis lett å finne ut om det er gjort en feil. Men mange er også fattet etter skjønn, det vil si en vurdering. Den kan angripes på mange måter.

I henhold til forvaltningsloven skal forvaltningsorganet som har fattet vedtaket, altså Nav selv, hjelpe brukeren å sette opp klagen. Det er jo bra, men mange foretrekker å få hjelp fra utenforstående.

Jeg kan skrive eller hjelpe deg med å sette opp klagen slik at den blir tatt alvorlig. Jeg er jurist og har jobbet mange år i Nav. Jeg vet hvordan de tenker.

Jeg kan ikke love deg at du får medhold. Men hvis jeg overhode ikke har tro på at den vil føre frem, vil jeg gi deg klar beskjed om det før vi skriver.

Betingelser og pris

En bruker av Navs tjenester har normalt ikke så mye å rutte med, så prisen er av betydning. En klage jeg kan skrive på grunnlag av vedtaksteksten og en 30 minutters samtale på skype med deg, koster kr 950,-. Dersom vi trenger lenger tid eller jeg må sette meg inn i flere dokumenter, må jeg lage et nytt prisoverslag. Ta kontakt med espendejo@gmail.com og jeg sender deg detaljer på epost.